Videopořad pro volby do zastupitelstev krajů 2020

Videopořad pro volby do Senátu Parlamentu ČR 2020

Obecné informace

 • přenos je realizovaný pomocí služby Youtube - přenáší se ručně stříhaný obraz z několika kamer, hlasovacího zařízení a videoprojekce;
 • po skončení zasedání zastupitelstva bude získaný videomateriál anonymizován a následně publikován jako videozáznam;
 • zpracování záznamu trvá nejdéle 10 dnů;
 • kompletní videoarchiv ze zasedání zastupitelstva města najdete zde.
01.03.2013 - 14:29

Kontakty pro média

Autor:
  Mgr. Romana Silvarová   Luděk Stínil
  vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů    tiskový mluvčí
       
 romana.silvarova@mmdecin.cz  ludek.stinil@mmdecin.cz
 412 593 107  412 593 297 
 737 213 361  607 050 174
       
       
  oddělení tiskové a vnějších vztahů    
 tiskovy.mluvci@mmdecin.cz    
       
 Tiskové zprávy zde.    
28.02.2013 - 12:24

Doprava

Autor:

Autobusy a cyklobusy

Městská autobusová doprava v Děčíně a linková autobusová doprava do okolních obcí je provozována Dopravním podnikem města Děčína, a.s.

 
Dopravní podník města Děčína, a.s. 412 709 511
Autobusové nádraží v Děčíně: 412 709 550
Infocentrum DÚK v Děčíně: 412 709 580
 

Vlaky

 
 
ČD Centrum Děčín: 972 433 115
Zákaznická informační linka ČD: 840 112 113
 

Doprava na Labi

 
 

Dopravní zařízení a sítě

Silniční síť

Region Děčín má vzhledem ke své výhodné poloze dobré komunikační podmínky. Obce a města regionu jsou propojena hustou sítí silnic.

Hlavní osu silniční dopravy představují silnice:

 • silnice I/13 - spojující Podkrušnohoří (z Karlových Varů přes Chomutov, Most a Teplice) s Podještědím (Liberec), která v Děčíně přechází po Novém mostě,
 • silnice I/9 - hranice SRN - Rumburk - Česká Lípa - Mladá Boleslav,
 • silnice I/62 - Ústí nad Labem- Děčín – Hřensko (silniční hraniční přechod Hřensko - Schmilka). Jejich význam spočívá zejména v tranzitní přepravě. Tranzitní doprava zajišťuje spojení mezi Českou republikou a SRN s vazbou na severské státy Evropy. Na tento systém navazuje tzv. Královská silnice z Lužice přes státní hranici na Lobendavu - Rumburk - Nový Bor do České Lípy.

Železniční síť

Město Děčín je železničním uzlem (křižovatkou mezi směrem sever - jih a severovýchod - jihozápad) celostátního významu se stanicí mezinárodního charakteru Praha - Děčín - Drážďany - Berlín - Hamburk (č. 815), která je též přechodovou stanicí mezi Českou republikou a Německem (železniční hraniční přechod Děčín - Bad Schandau).

Ostatní možnosti dopravy

Město je vzhledem ke své poloze významným říčním přístavem. Děčín leží na labské vodní cestě, která jej spojuje se střední a severní částí Německa, státy Beneluxu a Francií. V přístavu jsou poskytovány komplexní služby v logistickém řetězci (překlad a skladování zboží, pakování kontejnerů, celní a spediční služby, pronájem prostor a ploch).

Služba WebCall umožňuje se elektronicky objednat k vyřízení záležitostí dopravně správních agend a správních agend.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Vás informujeme, že zpracování osobních údajů za účelem rezervace termínu pro návštěvu úřadu nám umožňuje čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování na základě oprávněného zájmu správce). Vaše osobní údaje zpracováváme do doby návštěvy úřadu. Službu zajišťuje firma Kadlec - elektronika, s.r.o. Osobní údaje předáváme firmě Kadlec - elektronika, s.r.o. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.mmdecin.cz/gdpr.

V pondělí a ve středu doporučujeme navštívit úřad v odpoledních hodinách, v úterý po celý den. V tyto doby je vytížení přepážek menší.

 • Oddělení správních agend a matriky

  Budova bývalého OkÚ,
  nyní Magistrát města Děčín

  (budova B1)
  ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I
  Agendy:
  • narození
  • sňatky
  • státní občanství
  • úmrtí
  • změna jména a příjmení
  • matriční opisy
  • občanské průkazy
  • cestovní pasy
  • registrace podnikatelů
  • obnovení živnosti
 • Oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend

  Budova bývalého OkÚ,
  nyní Magistrát města Děčín

  (budova B2)
  ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I
  Agendy:
  • evidence vozidel
  • evidence řidičů
  • bodový systém
  • zadržení řidičského průkazu a vrácení řidičského oprávnění

Systém je v provozu v úřední hodiny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 120 vteřin. Kromě přímého objednávání do vyvolávacího systému na konkrétní termín pohodlně ze svého domova či kanceláře snadno získáte aktuální informace o počtu lidí čekajících ve frontách u jednotlivých vyřizovaných agend a odhad přibližné aktuální čekací doby. Při této formě objednání je třeba uvést e-mailové spojení, které bude využito v případě změn ze strany magistrátu.

27.02.2013 - 00:34

Webkamery

Autor:
Pohled z Pastýřské stěnyPohled z Pastýřské stěny
Pohled na Masarykovo náměstíPohled na Masarykovo náměstí
Pohled ze zámkuPohled ze zámku
 
Strana 1 z 3

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top