Adresáře Zrušené vyhlášky a nařízení města

Dokumenty

pdf 04/2012 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu – změněno nařízeními č

2803 stažení

04/2012 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu – změněno nařízeními č

Oblast úpravy: Místní komunikace, stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Datum schválení: 06.11.2012

Datum nabytí platnosti: 07.11.2012

Datum nabytí účinnosti: 22.12.2012

pdf 04/2013 - Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2013 - Tržní řád

3215 stažení

pdf 04/2015 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhkášky č. 2/2011, kterou se m

2373 stažení

pdf 04/2017 - Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2017, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k státní silničního motorového vozidla pouze za sjednanou cenu

2933 stažení

Oblast úpravy: místní komunikace, stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Datum schválení: 12.12.2017

Datum nabytí platnosti: 13.12.2017

Datum nabytí účinnosti: 1.1.2018

pdf 04/2018 - Nařízení č. 4/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa

1357 stažení

Oblast úpravy: les, vstup, zákaz vstupu

Datum schválení: 14.08.2018

Datum nabytí platnosti: 14.08.2018

Datum nabytí účinnosti: 14.08.2018

pdf 05/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 5/1999 o nájmu bytů v majetku města

2628 stažení

pdf 05/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2000, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/1998 o poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

2440 stažení

pdf 05/2001 - Nařízení města Děčín č. 5/2001, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 "Tržní řád", ve znění pozdějších předpisů

2430 stažení

pdf 05/2002 - Nařízení města Děčín č. 5/2002, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/1998 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

2408 stažení

pdf 05/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení

3140 stažení

pdf 05/2005 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecn

2228 stažení

pdf 05/2007 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem

5861 stažení

05/2007 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem

Oblast úpravy: Komunální odpad, stavební odpad

Datum schválení: 21.06.2007

Datum nabytí platnosti: 25.06.2007

Datum nabytí účinnosti: 10.07.2007

pdf 05/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

2684 stažení

pdf 05/2012 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

3386 stažení

05/2012 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

Oblast úpravy: Sázkové hry, loterie, omezení propagace hraní

Datum schválení: 13.12.2012

Datum nabytí platnosti: 14.12.2012

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2013

pdf 05/2013 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu, ve

2699 stažení

Oblast úpravy: Místní komunikace, stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Datum schválení: 08.10.2013

Datum nabytí platnosti: 09.10.2013

Datum nabytí účinnosti: 24.10.2013

pdf 05/2015 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4180 stažení

05/2015 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Oblast úpravy: Komunální odpad

Datum schválení: 17.12.2015

Datum nabytí platnosti: 18.12.2015

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2016

pdf 05/2018 - Nařízení č. 5/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa

1075 stažení

Oblast úpravy: les, vstup, zákaz vstupu

Datum schválení: 24.10.2018

Datum nabytí platnosti: 24.10.2018

Datum nabytí účinnosti: 24.10.2018

pdf 05/2019 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku z pobytu

1651 stažení

05/2019 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku z pobytu

Oblast úpravy: místní poplatek, ubytovací kapacita
Datum schválení: 20.12.2019
Datum nabytí platnosti: 23.12.2019
Datum nabytí účinnosti: 1.1.2020

pdf 06/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 6/1999, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 „Tržní řád“

2430 stažení

pdf 06/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2000, kterou se vydávají mimořádná veterinární opatření

2605 stažení

pdf 06/2001 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2001 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

2559 stažení

pdf 06/2002 - Nařízení města Děčín č. 6/2002, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/1998 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

2563 stažení

pdf 06/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů

2616 stažení

pdf 06/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2494 stažení

pdf 06/2006 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 6/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v

2451 stažení

pdf 06/2007 - Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2569 stažení

pdf 06/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 6/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín č. 3/2008

2430 stažení

pdf 06/2010 - Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010 a nařízení č. 4/2010

2586 stažení

pdf 07/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2000, kterou se vydávají mimořádná veterinární opatření

2605 stažení

pdf 07/2001 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2001 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2626 stažení

pdf 07/2002 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2002 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2687 stažení

pdf 07/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

2728 stažení

pdf 07/2004 - Nařízení města Děčín s rozšířenou působností o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Česká Kamenice

2316 stažení

pdf 07/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

3871 stažení

07/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

Oblast úpravy: Označování a evidence psů

Datum schválení: 25.06.2009

Datum nabytí platnosti: 03.07.2009

Datum nabytí účinnosti: 01.09.2009

pdf 07/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku ze psů

4726 stažení

07/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku ze psů

Oblast úpravy: Místní poplatek, psi

Datum schválení: 16.12.2010

Datum nabytí platnosti: 17.12.2010

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2011

pdf 08/2001 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2001 o poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

2661 stažení

pdf 08/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného

2690 stažení

pdf 08/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2004 – Požární řád města Děčín

2787 stažení

pdf 08/2009 - Nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘAD

2533 stažení

pdf 08/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2720 stažení

pdf 09/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2000 o koeficientu růstu nájemného z bytu

2288 stažení

pdf 09/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

2705 stažení

pdf 09/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

2250 stažení

pdf 09/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku z ubytovací kapacity

3181 stažení

09/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku z ubytovací kapacity

Oblast úpravy: Místní poplatek, ubytovací kapacita

Datum schválení: 16.12.2010

Datum nabytí platnosti: 17.12.2010

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2011

pdf 10/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 10/1999 o užívání znaku a praporu města Děčína

2364 stažení

pdf 10/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2000 o omezení veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb

2250 stažení

pdf 10/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

2651 stažení

pdf 10/2004 - Nařízení města Děčín č. 10/2004 – TRŽNÍ ŘÁD

2331 stažení

pdf 10/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 10/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2365 stažení

pdf 10/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

3186 stažení

10/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Oblast úpravy: Místní poplatek, lázeňský a rekreační pobyt

Datum schválení: 16.12.2010

Datum nabytí platnosti: 17.12.2010

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2011

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top