Adresáře Zrušené vyhlášky a nařízení města

Dokumenty

pdf 11/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 11/1999, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 „Tržní řád“

2356 stažení

pdf 11/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 11/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

2411 stažení

pdf 11/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 11/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2182 stažení

pdf 11/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 11/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

2310 stažení

pdf 12/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 12/1999 o poplatku ze psů

2419 stažení

pdf 12/2004 - Nařízení města Děčín č. 12/2004 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území města Děčín

2324 stažení

pdf 12/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4216 stažení

pdf 13/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 13/2000, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.14/1999 o poplatku za užívání veřejného prostranství

2315 stažení

pdf 13/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 13/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

2209 stažení

pdf 14/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 14/1999 o poplatku za užívání veřejného prostranství

2314 stažení

pdf 14/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 14/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

2283 stažení

pdf 15/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 15/1999 o stavební uzávěře na umisťování nových zdrojů tepla do vymezených částí města Děčína

2538 stažení

pdf 15/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2000 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

2540 stažení

pdf 15/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného

2308 stažení

pdf 16/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 16/2000 o poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu

2644 stažení

pdf 16/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 16/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

2276 stažení

pdf 17/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 17/2000 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Děčína

2562 stažení

pdf 17/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 17/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem

2315 stažení

pdf 18/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

2464 stažení

pdf 19/2000 - Nařízení města Děčín č. 19/2000, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

2374 stažení

pdf 19/2004 - Nařízení města Děčín č. 19/2004 o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

2335 stažení

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top