Adresáře Zrušené vyhlášky a nařízení města

Dokumenty

pdf 01/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 1/1999 o poplatku ze vstupného

2845 stažení

pdf 01/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/99 a č. 11/99

2770 stažení

pdf 01/2001 - Nařízení města Děčín č. 1/2001, který se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 "Tržní řád", ve znění pozdějších předpisů

2937 stažení

pdf 01/2002 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2002 o poplatku z ubytovací kapacity

2904 stažení

pdf 01/2003 - Nařízení města Děčín č. 1/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území města Děčín

3295 stažení

pdf 01/2004 - Nařízení města Děčín č. 1/2004, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích, ve znění nařízení města Děčín č. 4/2001

2783 stažení

pdf 01/2007 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - Požární řád statutárního města Děčín

3663 stažení

pdf 01/2008 - Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2008, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích, ve znění nařízení města Děčín č. 4/2001 a nař

2805 stažení

pdf 01/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č.1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2007 Požární řád statutárního města Děčín

2809 stažení

pdf 01/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů

3113 stažení

01/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů

Oblast úpravy: Školské obvody, základní školy

Datum schválení: 25.02.2010

Datum nabytí platnosti: 05.03.2010

Datum nabytí účinnosti: 20.03.2010

pdf 01/2011 - Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2011, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - Tržní řád, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, nařízení statutárního města Děčín č. 4/2010 a nařízení statutárního města

2782 stažení

pdf 01/2012 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

5704 stažení

pdf 01/2015 - Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2015, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 4/2013

2826 stažení

pdf 01/2016 - Nařízení statutárního města č. 1/2016, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění pozdější

2849 stažení

Oblast úpravy: Místní komunikace, stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Datum schválení: 07.06.2016

Datum nabytí platnosti: 09.06.2016

Datum nabytí účinnosti: 01.07.2016

pdf 01/2017 - Nařízení města č. 1/2017 o dočasném vyloučení vstupu do lesa

1733 stažení

Oblast úpravy: les, vstup, zákaz

Datum schválení: 07.11.2017

Datum nabytí platnosti: 13.11.2017

Datum nabytí účinnosti: 13.11.2017

pdf 02/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 2/1999 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

2772 stažení

pdf 02/2002 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2002 o užívání znaku a praporu města Děčín

2771 stažení

pdf 02/2003 - Nařízení města Děčín č. 02/2003 o vyhlašení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Děčín

2985 stažení

pdf 02/2005 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2005 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

2843 stažení

pdf 02/2006 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2004 Požární řád města Děčín a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akc

2649 stažení

pdf 02/2007 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

2825 stažení

pdf 02/2010 - Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD

2869 stažení

pdf 02/2011 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

2612 stažení

pdf 02/2013 - Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2013 - Tržní řád

3104 stažení

pdf 02/2016 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

3206 stažení

Oblast úpravy: Sázkové hry, loterie, regulace provozování

Datum schválení: 22.09.2016

Datum nabytí platnosti: 23.09.2016

Datum nabytí účinnosti: 08.10.2016

pdf 02/2017 - Nařízení města č. 2/2017 o dočasném vyloučení vstupu do lesa

1802 stažení

Oblast úpravy: les, vstup, zákaz

Datum schválení:15.11.2017

Datum nabytí platnosti:16.11.2017

Datum nabytí účinnosti:16.11.2017

pdf 02/2018 - Nařízení města č. 2/2018 o prodloužení dočasného vyloučení vstuou do lesa

2168 stažení

Oblast úpravy: les, vstup, zákaz vstup, les

Datum schválení: 23.1.2018

Datum nabytí platnosti: 26.1.2018

Datum nabytí účinnosti: 26.1.2018

pdf 03/2000 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích

2755 stažení

pdf 03/2001 - Nařízení města Děčín č. 3/2001 o koeficientu růstu nájemného z bytu

3148 stažení

pdf 03/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3020 stažení

pdf 03/2004 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2004 o stanovení spádových obvodů pro základní školy, jejichž zřizovatelem je město Děčín

3611 stažení

pdf 03/2006 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2975 stažení

pdf 03/2008 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů

2809 stažení

pdf 03/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín – změněna OZV č. 1/20

4425 stažení

03/2009 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín  – změněna OZV č. 1/20

Oblast úpravy: Školské obvody, základní školy

Datum schválení: 28.05.2009

Datum nabytí platnosti: 04.06.2009

Datum nabytí účinnosti: 19.06.2009

pdf 03/2010 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3758 stažení

pdf 03/2011 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

2900 stažení

pdf 03/2012 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3426 stažení

pdf 03/2013 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

3859 stažení

pdf 03/2016 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3522 stažení

03/2016 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Oblast úpravy: Místní poplatek, veřejné prostranství, užívání
Datum schválení: 15.12.2016
Datum nabytí platnosti: 19.12.2016
Datum nabytí účinnosti: 03.01.2017

pdf 03/2018 - Nařízení města č. 3/2018 o dočasném vyloučení vstupu do lesa

2050 stažení

Oblast úpravy: les, vstup, zákaz

Datum schválení: 23.1.2018

Datum nabytí platnosti: 26.1.2018

Datum nabytí účinnosti: 26.1.2018

pdf 04/1999 - Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 4/1999 o koeficientu růstu nájemného z bytu

2712 stažení

pdf 04/2001 - Nařízení města Děčín č. 4/2001, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích

2844 stažení

pdf 04/2002 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2002 – Požární řád města Děčín

2900 stažení

pdf 04/2003 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3563 stažení

pdf 04/2006 - Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazn

2623 stažení

pdf 04/2007 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3061 stažení

pdf 04/2008 - Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2008, kterým se mění nařízení města Děčín č. 10/2004 TRŽNÍ ŘÁD

2795 stažení

pdf 04/2009 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu – změněno nařízeními č. 4/2012, č. 5/2013 a č. 1/2016

3370 stažení

04/2009 - Nařízení statutárního města Děčín, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu – změněno nařízeními č. 4/2012, č. 5/2013 a č. 1/2016

Oblast úpravy: Místní komunikace, stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Datum schválení: 24.03.2009

Datum nabytí platnosti: 30.03.2009

Datum nabytí účinnosti: 01.04.2009

pdf 04/2010 - Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD

2868 stažení

pdf 04/2011 - Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

3011 stažení

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top