Adresáře 2018

Dokumenty

ToggleTitulek
pdf 01 OSČ - Informace ke komunikaci v Malšovicích
pdf 02 OSČ - Informace ze správního spisu MDC/SD-28/16120/2017
pdf 03 OŠK - Vyúčtování dotace na akci Tyršův Děčín
pdf 04 OR - Investiční plán akcí na rok 2018
pdf 05 OŽP - Dotaz na důvod pokácení jehličnanů
pdf 06 TAJ - Informace - povolení k provozování parkoviště
pdf 07 TAJ - Informace - Zámek Děčín
pdf 08 OPO - Poskytnutí jednacího řádu rady města
pdf 09 TAJ - Informace k GDPR
pdf 10 OR - Informace k výběrovému řízení na lávku u vých. nádraží
pdf 11 TAJ - Poskytnutí informace - zákoník práce
pdf 12 OPO - Dotaz na hlasování zastupitelstva
pdf 13 OPO - Informace k usnesení rady města RM 18 05 39 04
pdf 14 OPO - Poskytnutí výpisu ze zápisu ZM
pdf 15 OŽP - Informace k těžbě na Škrabkách
pdf 16 OŽP - Odlov zvěře v honitbách
pdf 17 OSU - Informace o počtu vedených řízení podle stavebního zákona.
pdf 18 TAJ - Informace o uzavřených Kolektivních smlouvách
pdf 19 OR - Hlasování
pdf 20 OSU - Počet řízení ve správního obvodu zaniklého stavebního úřadu Jílové
pdf 21 OSU - Informace k vyjádření Povodí Labe
pdf 22 TAJ - Iinformace o zajištění výkonu osoby pověřené ochranou osobních údajů a o výši nákladů na GDPR
pdf 23 OR - Informace k výměně tobogánů
pdf 24 TAJ - Informace o nákladech souvisejících s managmantem kvality dle normy ISO 9001:2015
pdf 25 MP - Úkony hlídky MP
pdf 26 OŠK - Informace k dotaci poskytnuté MC Bělásek
pdf 27 - OSÚ - Informace k rozhodnutí na komerční objekt KFC Děčín
pdf 28 OR - Informace k zakázce na osvětlení zimního stadionu
pdf 29 TAJ - Poskytnutí směrnice
pdf 30 OR - Informace - městský architekt
pdf 31 OKD - MAD a cena za kilometr
pdf 32 OSC - Poskytnutí informací ze spisu sp. zn. MDC/Rp-3356/89072/2017
pdf 33 OPO - Zpravodaj - náklady
pdf 34 TAJ - Informace k nákladům na členy všech komisí rady města
pdf 35 OKD - Informace k Technickým službám Děčín
pdf 36 OPO - Informace ke zpravodaji města
pdf 37 TAJ - Dotazy ke kontrolám smluv uzavřených s HC Děčín z. s. v letech 2009 až 2018
pdf 38 OŽP - Informace o odlovu prasete divokého a jelena evropského v honitbě Studený vrch, Pustý zámek a Česká Kamenice
pdf 39 TAJ - Informace k panelu pod Kvádrberkuem a k bodovým výspravám vozovky
pdf 40 OŠK - Poskytnutí smluv s HC Děčín z. s. a vyúčtování
pdf 41 OŠK - Vyúčtování akce Tyršův Děčín
pdf 42 OKD - Změna dopravního značení
pdf 43 OSÚ - Informace – o územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních
pdf 44 OŽP - Informace k udělení výjimky
pdf 45 OŽP - Informace o přijatých opatření k odstranění nezákonného stavu
pdf 46 OSC - Informace ze správního spisu sp. zn. MDC/Rp-1048/26096/2018
pdf 47 OMH - Byty ve vlastnictví města
pdf 48 TAJ - Zřizovací listina SMS
pdf 49 OŽP - Podnět o přijatých opatření k odstranění nezákonného stavu v Honebním společenstvu Markvartice a Honebním společenstvu Pustý zámek
pdf 50 OPO - Přehled komisí RM

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top