Rekonstrukce městských komunikací

Vážení, obracím se na Vás s dotazem týkající se záležitosti v současnosti probíhajících rekonstrukcí městských komunikací v Děčíně.  Kdo je odpovědný (a jaká firma) za rekonstrukci křižovatky odbočky z ul. Teplické směr Bělá? Na základě čeho byla rekonstrukce jmenované křižovatky zadána právě této zvolené firmě?  A hlavně, proč rekonstrukce trvá tak dlouho, proč není vidět žádná rychlá snaha o co nejrychlejší vyhotovení? Můžete zjistit, proč nejsou stavební dělníci řízeny příslušným vedoucím tak, aby práce byly dokončeny co nejdříve -vedle náležitého využívání pracovní doby, práce i v odpoledních hodinách a o víkendech za účelem kvalitního a rychlého zhotovení plánovaných úprav? Podobné otázky se nabízí např. i v současnosti probíhající „rekonstrukci vodovodu“ na Labském nábřeží. Je  nutné, aby v takto technicky pokročilé době podobné práce trvaly 4 měsíce? Argument, že jde o „náročný proces“, (jak bylo uvedeno ve vašem zpravodaji) , je poněkud neopodstatněný. Jak je možné, že podobné práce v zahraničí trvají dny a zde měsíce, toto snad platilo v dobách minulého režimu, ne? Občana toto nutně vede k zamyšlení, co se za tímto skrývá, nebo kdo z tohoto profituje, či jak kvalifikovaně byl zpracován harmonogram prací? Chápu, že rekonstrukce jsou potřebné a opravy nezbytné, ale opravdu je nutné, aby probíhalo (a město zadávalo) tolik dlouhodobých omezení v tomto středně velkém městě ve stejnou dobu? Zvláště, když vede jistým směrem jen jedna hlavní trasa (Omezení na odbočce Bělá, Teplická kolem divadla, rekonstrukce nábřeží, povrch silnice Tyršovy ul. atd.) Poslední otázka je stručná – jak dlouho budou muset snášet cestující na v Děčíně ještě utrpení v podobě každodenních kolon, díky takovému nepromyšlenému množství různých dopravních omezení probíhající v jeden okamžik? Předem děkuji za brzké odpovědi a věřím, že mé dotazy nebudou při zveřejnění zkráceny a budou řádně zodpovězeny.  
Zveřejněno před 3 měs. 
#116238 zobrazení

1 odpověď

Vážený pane,

investorem rekonstrukce křižovatky Teplická x Saská je Ústecký kraj, stavbu provádí firma SaM silnice a mosty Děčín, a.s., a to na základě zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. V souladu s probíhajícími pracemi dochází nyní k provádění nutných přeložek sítí realizovaných přímo vlastníky těchto sítí. Jejich práci objednatel ani zhotovitel nemůže koordinovat. Investor nemůže zajistit urychlování prací. Termín realizace byl v podobě časového harmonogramu součástí zadávacího řízení veřejné zakázky a zhotovitel tento harmonogram plní. Co se týče délky trvání prací, vše je dané platnou legislativou, podle které se musí úřady bezpodmínečně řídit. Investor akce Vás ujišťuje, že se snaží zadávací dokumentaci včetně časového harmonogramu prací připravovat vždy v co nejkratším možném termínu po dobu nezbytně nutnou pro realizaci zakázek. I přesto může dojít k nepředvídatelným okolnostem, které způsobí prodloužení doby realizace a na které zhotovitel narazí až během realizace investiční akce – podobně jako u všech druhů stavebních prací. Časový harmonogram prací je zpracováván vždy v souladu s technickou a technologickou náročností, kterou vyžaduje daná rekonstrukce, v souladu s požadavky všech dotčených orgánů, ale nelze vyloučit neočekáváné vedlejších vlivy.

Investiční akci na Labském nábřeží (rekonstrukce vodovodu a kanalizace) provádí firma REKULTIVACE Ústí nad Labem a investorem je Severočeská vodárenská společnost a dle zkušeností, které v Děčíně máme, je tento druh stavby technicky i časové náročný, je nutné dodržovat technologické postupy. Také zde může dojít k nepředvídatelným okolnostem, které způsobí prodloužení doby realizace. Vedení města komunikuje se zhotovitelem a tlačí na to, aby byla rekonstrukce co nejdříve dokončena a provoz byl opět vrácen do této části města.

Město Děčín není jediným investorem akcí ve městě, a právě proto se snaží o koordinaci tak, aby bylo město v rámci možností průjezdné.  Realizace těchto akcí je rovněž závislá na možnostech jejich financování z rozpočtu či projektů jednotlivých investorů. Například úprava křižovatky Teplická x Saská se řeší již od roku 2009 (bylo nutné vyřešit vlastnictví pozemků) a zadávací dokumentace k této zakázce byla zveřejněna investorem v roce 2017. Rekonstrukci kanalizace na Labském nábřeží již nebylo možné odkládat. Kanalizace je zde více než 100 let stará a hrozily zde havárie.

Nejen město Děčín, ale i další investoři si uvědomují, že dopravní situace v našem městě kvůli množství staveb není jednoduchá a rozhořčení obyvatel chápeme. Děčín je velmi členitý, má složité geologické podmínky, město je rozděleno řekou, proto také není jednoduché všechny stavby dokonale zkoordinovat, ačkoli se o to odborníci snaží.  Uvědomme si však, že veškeré investiční akce slouží především ke zvýšení bezpečnosti a budoucímu komfortu obyvatel města.

MM Děčín

Odpovězeno před  3 měs. 

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top