Kde a s kým řešit

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb
Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV (budova A3)

Poradenství poskytne:

PracovníkFunkceKancelář
Bc. Markéta Bittnerovásociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, parkovací průkazy, byty zvláštního určeníA3/114
telefon: 412 593 195

Úřední hodiny:

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek08:00 - 13:00 hod.
 

Doklady k vyřízení

 • občanský průkaz
 • Žádost o zařazení do evidence žadatelů o nájem bytu zvláštního určení

Pravidla statutárního města Děčín pro přidělování bytů zvláštního určení a další důležité dokumenty, včetně žádosti, naleznete zde.

Bližší informace

Město spravuje byty zvláštního určení (velikosti 1+0 pro jednotlivce, 1+1 a 2+1 pro manželské dvojice) na adresách:

 • Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI,
 • Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín VI (ubytovna pro seniory),
 • Jindřichova 337, Děčín IX,
 • Přímá 397 a 398, Děčín XXXII.

Žadatel o byt zvláštního určení musí vyplnit žádost, která je k dispozici na internetových stránkách Magistrátu města Děčín nebo osobně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Doporučujeme osobní nebo telefonickou konzultaci s pracovnicí odboru.

Odbor vede evidenci žadatelů o tyto bytové jednotky, nicméně přidělení bytu se odvíjí od individuální potřeby každého žadatele.

Přidělení bytové jednotky se řídí platnými „Pravidly statutárního města Děčín pro přidělování bytu zvláštního určení“ ze dne 24.08.2021 dle usnesení schválené RM č. 21 14 38 01.

Pokud žadatel nesplňuje podmínky dle „Pravidel statutárního města Děčín pro přidělování bytu zvláštního určení“ rozhoduje o přidělení bytové jednotky rada města na základě výjimky.

Základní právní předpisy:

31.03.2021 - 13:03

Veřejný opatrovník

Kde a s kým řešit

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb,
Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV (budova A3).

Veřejní opatrovníci:

PracovníkFunkceKancelář
Martina Bumbováreferentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvímA3/215
telefon: 412 593 207
martina.bumbova@mmdecin.cz
Veronika Košikováreferentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvímA3/215
telefon 412 593 245
veronika.kosikova@mmdecin.cz
Regina Svobodováreferentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvímA3/217
telefon: 412 593 286
regina.svobodova@mmdecin.cz
Dana Škodováreferentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvímA3/217
telefon: 412 593 249
dana.skodova@mmdecin.cz
Lenka Vlčkováreferentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvímA3/216
telefon: 412 593 192
lenka.vlckova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek08:00 - 13:00 hod.

Doklady k vyřízení:

 • občanský průkaz
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti

Bližší informace

Veřejný opatrovník je zaměstnanec statutárního města Děčín, který je pověřený primátorem k výkonu této funkce. Veřejný opatrovník zastupuje dospělého občana (starší 18 let), který byl na základě rozhodnutí soudu omezen ve svých právech k ochraně jeho zájmů. Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není schopen právně jednat a určí rozsah opatrovníkových práv a povinností. Občan, kterému byl opatrovník jmenován se stává opatrovancem. Veřejný opatrovník je jmenován v případě, že občan/opatrovanec ve svém okolí (rodina, osoby blízké atd.) nemá žádnou osobu, která by byla vhodná stát se opatrovníkem a zároveň chtěla tuto funkci vykonávat. Soud jmenuje veřejným opatrovníkem obec, kde má opatrovanec bydliště, nebo, kde se převážně zdržuje.

K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy v rozsahu určeném rozsudkem soudu. Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi, a aby odpovídal zvláštním opatrovancovým představám a přáním (v mezích jeho zdravotního stavu).

Dle § 468, zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, přechází na veřejného opatrovníka zastupování opatrovance v případě smrti či odvolání současného opatrovníka, dokud soud nejmenuje opatrovníka nového.

Základní právní předpisy:

Náplň činnosti

Pracovníci oddělení komplexně zajišťují agendu ochrany práv dětí, kterou zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, definuje SPOD jako:

 • ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;
 • ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny;
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem pracovníků při plnění činností spojených s výkonem sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny, vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem do věku 18 let a je bezplatná.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Děčíně poskytuje sociálně-právní ochranu všem dětem, které se zdržují na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Děčín.

Územní působnost

Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní a Horní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Hřensko, Huntířov, Janov, Jánská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé

 • mapa
  Mapa ORP Děčín

Problematika je rozdělena na tři agendy:

 1. terénní sociální práce
 2. kuratela pro děti a mládež
 3. náhradní rodinná péče

Příslušnost konkrétní pracovnice se řídí:

 • shora uvedenou problematikou
 • místem trvalého pobytu dítěte ve správním obvodu ORP Děčín
 

Rozdělení správního obvodu ORP Děčín k 01.03.2021 dle agendy a obvodů:

Terénní sociální pracovníci (péče o ohrožené děti, úprava poměrů dětí, výchova, výživa)

PracovníkFunkceKancelář
Mgr. Lenka Galambovávedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí120
telefon: 412 593 154
mobil: 778 436 539
lenka.galambova@mmdecin.cz
Bc. Jana Benešováterénní sociální pracovník - pro obvody:014
telefon: 412 593 196Děčín 4, Františkov n. Pl., Heřmanov, Malá Veleň, Merboltice, Valkeřice, Verneřice
mobil: 775 866 089
jana.benesova@mmdecin.cz
Kamila Hlavová, DiS.terénní sociální pracovník - pro obvody:020
telefon: 412 593 197Děčín 29 - Hoštice, Děčín 30 - Velká Veleň, Děčín 31 - Křešice, Děčín 32 - Boletice n.L., Děčín 33 - Nebočady, Děčín 34 - Chlum, Děčín 35 - Lesná, Těchlovice
mobil: 775 866 082
kamila.hlavova@mmdecin.cz
Bc. Marie Hoškováterénní sociální pracovník - pro obvody:019
telefon: 412 593 328Děčín 1, Děčín 6 - Letná, Děčín 7, 22, 23, 24 - Václavov, Popovice, Krásný Studenec, Česká Kamenice, Kytlice, Kunratice, Janská, Jetřichovice, Srbská Kamenice, Markvartice, Veselé, Kerhartice, Dobrná
mobil: 725 284 887
marie.hoskova@mmdecin.cz
Mgr. Olga Lukešováterénní sociální pracovník - pro obvody:022
telefon: 412 593 339Děčín 5, 9, Jílové, Martiněves, Modrá, Kamenec, Sněžník, Maxičky, Jalůvčí, Děčín 20, 21 (Nová Ves)
mobil: 770 171 553
olga.lukesova@mmdecin.cz
Bc. Tereza Schejbalováterénní sociální pracovník - pro obvody:020
telefon: 412 593 324Děčín 1, Benešov n. Pl., Horní a Dolní Habartice, Malá a Velká Bukovina, Starý Šachov
mobil: 778 761 812
tereza.schejbalova@mmdecin.cz
Jana Šelmeková, DiS.asistentka oddělení, spisová služba121
telefon: 412 593 205
mobil: 775 866 087
jana.selmekova@mmdecin.cz
Lenka Šumpichová, DiS.terénní sociální pracovník - pro obvody:015
telefon: 412 593 227Děčín 2, Děčín 26 - Bechlejovice, Děčín 27 - Březiny, Děčín 28 - Folknáře, Huntířov, Oleška
mobil: 775 866 175
lenka.sumpichova@mmdecin.cz
Mgr. Šárka Vinterováterénní sociální pracovník - pro obvody:021
telefon: 412 593 325Děčín 3, Děčín 8, Děčín 11 − Horní Žleb, Děčín 13 − Loubí, Přípeř, Dolní, Prostřední Žleb, Arnoltice, Bynovec, Hřensko, Janov, Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice, Růžová
mobil: 778 700 075
sarka.vinterova@mmdecin.cz
Ing. Iva Zahálkováterénní sociální pracovník - pro obvody:022
telefon: 412 593 198Děčín 6 - Krátká, Jiřího z Poděbrad, Želenice sídliště, Děčín 10 - Bělá, Děčín 12 - Vilsnice, Děčín 19 - Čechy, Děčín 25 - Chmelnice, Dobkovice, Malšovice
mobil: 776 626 568
iva.zahalkova@mmdecin.cz

Kurátoři pro děti a mládež

PracovníkFunkceKancelář
Přítomný kurátorDěčín 3, Děčín 5, Děčín 7 - Chrochvice, Děčín 26 - Bechlejovice, Děčín 27 - Březiny, Děčín 28 - Folknáře, Jánská, Jetřichovice, Srbská Kamenice, Dobrná, Huntířov, Oleška
Bc. Lenka Mazáčkovákurátor - pro obvody:119
telefon: 412 593 194Děčín 2, Děčín 9, Jílové, Martiněves, Modrá, Kamenec, Sněžník, Ludvíkovice, Růžová, Kámen, Arnotlice, Janov, Bynovec, Hřensko
mobil: 775 866 094
lenka.mazackova@mmdecin.cz
Mgr. Kamila Poustkovákurátor - pro obvody:116
telefon: 412 593 309Děčín 1, Děčín 29 - Hoštice, Děčín 30 - Velká Veleň, Děčín 31 - Křešice, Děčín 32, Děčín 33 - Nebočady, Děčín 34 - Chlum, Děčín 35 - Lesná, Těchlovice, Česká Kamenice, Kytlice
mobil: 728 888 281
kamila.poustkova@mmdecin.cz
Bc. Tomáš Formánekkurátor - pro obvody:115
telefon: 412 593 368Děčín 4, Děčín 17 - Jalůvčí, Děčín 18 - Maxičky, Děčín 11 - Horní Žleb, Děčín 13 - Loubí, Děčín 14 - Dolní Žleb, Děčín 15 - Prostřední Žleb, Děčín 16 - Přípeř, Benešov n. Ploučnicí, Františkov n. Pl., Heřmanov, Malá Veleň, Merboltice, Valkeřice, Verneřice
mobil: 770 100 462
tomas.formanek@mmdecin.cz
Mgr. Kateřina Štěpánkovákurátor - pro obvody:118
telefon: 412 593 350Děčín 6, Děčín 8 - Dolní Oldřichov, Děčín 10 - Bělá, Děčín 12 - Vilsnice, Děčín 19 - Čechy, Děčín 20 - Nová Ves, Děčín 21 - Horní Oldřichov, Děčín 22 - Václavov, Děčín 23 - Popovice, Děčín 24 - Krásný Studenec, Děčín 25 - Chmelnice, Dobkovice, Malšovice, Horní a Dolní Habartice, Markvartice, Veselé
mobil: 731 189 769
katerina.stepankova@mmdecin.cz

Náhradní rodinná péče

PracovníkFunkceKancelář
Bc. Kristýna Benešovánáhradní rodinná péče - PP, osvojení113
telefon: 412 593 260
mobil: 773 186 101
Bc. Jindřich Macounnáhradní rodinná péče - cizí péče013
telefon 412 593 168
mobil: 775 866 341
Bc. Pavla Syrovánáhradní rodinná péče - PP, osvojení111
telefon: 412 593 409
mobil: 775 861 959
Mgr. Iva Stránskánáhradní rodinná péče - PP, cizí péče112
telefon: 412 593 337
mobil: 731 189 769
Mgr. Klára Meisnerovánáhradní rodinná péče - PP, osvojení113
telefon: 412 593 322
mobil: 774 958 625

Úřední hodiny

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek08:00 - 13:00 hod.
pátekpro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po tel. domluvě

Pracoviště se nachází v budově A6 (bývalá knihovna). Pro korespondenční účely slouží adresa hlavní budovy Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

 • budova_a6
  Budova A6
 • budova_a6
  Bezbarierový přístup budovy A6
 • budova_a6
  Vchod do budovy A6

Vzory návrhů

Právní předpisy

Sociálně-právní ochrana vychází z řady právních předpisů, mezi základní patří:

Standardy kvality sociálně-právní ochrany (SPO)

Standardy kvality SPOD jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Konkrétní kritéria jsou vedena ve Vyhlášce č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD. Tato vyhláška definuje, která kritéria jsou veřejná tedy dostupná občanům a která pouze k nahlédnutí a která neveřejná.

 1. Úvod
 2. Místní a časová dostupnost OSPOD
 3. Informovanost o výkonu OSPOD
 4. Personální zabezpečení výkonu OSPOD
 5. Prevence
 6. Pravidla při podávání, vyřizování a evidenci stížností na OSPOD
 7. Vyřizování a podávání stížností

Další zajímavé portály

 • sdruzeni_pestounskych_rodin
  Sdružení pěstounských rodin
 • sance_detem
  Šance dětem
 • hledame_rodice
  Hledáme rodiče
31.03.2021 - 13:01

Sociální práce

Vážení návštěvníci, tuto oblast portálu pro Vás nyní intenzivně připravujeme.

Děkujeme za pochopení.

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top